uppdrag

Möte” Snäckbergets förskola, Torslanda. Tre hästar i svensk lufttorkad Ek. 2007

Älmhults förskola. Fyra hästar i svensk lufttorkad Ek. 2008

”Mellan himmel och jord” Neuberghska Ålderdomshemmet, Göteborg. 
Figurer som representerar olika händelser och personer ur gamla testamentet. 2013