artiklar och pressklipp

ZENIT kulturtidningen i väst – För erotiskt för kyrkan 9/2-9/3 2009 Göteborgs Konstförening/Jan Bergman
P4 Radio Göteborg, Konstnärsporträtt Karin Fürst 22/12 2009
ZENIT kulturtidningen i väst – Sverker Eklund söker magin och tidlösheten 6-28 april 2013 Göteborgs konstförening/Gun Hellervik
www.omkonst.com – Former med befriande humor Göteborg 2008-02-27/Margareta Persson
Bibbi Forsman – Sverker Eklunds flickor – texten publicerad i Hemslöjden 2006/5